top of page

​2017 得獎名單

精英獎學金 (獲資助港幣10,000元正出席本港或海外青年論壇或國際比賽)

嘉諾撒聖瑪利學校                       鄒思悅

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學       黃凱欣

基督教聖約教會堅樂第二小學             許鐘玲

傑出學生名單 (獲得港幣5,000元獎學金)

港澳信義會明道小學                               丁嘉芊

保良局錦泰小學                                   王子蓓

保良局陳南昌夫人小學                             王  琦

大埔浸信會公立學校                               丘慧恩

元朗官立小學                                     古冰心

寶血會嘉靈學校                                   朱韻芝

基督教香港信義會馬鞍山信義學校                   何祖延

佛教陳榮根紀念學校                               吳芷筠

嗇色園主辦可銘學校                               吳  非

寶血會思源學校                                   吳梓瑜

路德會聖馬太學校(秀茂坪)                         呂曉琳

天主教領島學校                                   李采凝

將軍澳循道衛理小學                               周頌恩

光明英來學校                                     林慧心

九龍塘學校(小學部)                               侯雋晞

秀明小學                                         胡以茜

聖博德天主教小學(蒲崗村道)                       翁泳琳

筲箕灣官立小學                                   馬昊龍

保良局莊啟程小學                                 馬睿薇

九龍灣聖若翰天主教小學                           馬曉悠

優才(楊殷有娣)書院                               崔凱嵐

順德聯誼總會何日東小學                           張采南

荃灣天主教小學                                   張駿琦

五旬節于良發小學                                 梁浩銓

大埔循道衛理小學                                 莫凱韵

基督教聖約教會堅樂第二小學                       許鐘玲

馬鞍山循道衛理小學                               郭呈恩

東華三院馬錦燦紀念小學                           郭嘉欣

滬江小學                                         陳芷蕙

元朗官立小學                                     陳海鈺

九龍塘學校(小學部)                               陳婧悠

香港路德會增城兆霖學校                           陳康葵

香港青年協會李兆基小學                           陳穎妍

香港青年協會李兆基小學                           麥靖嵐

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學                 喬皓洋

天神嘉諾撒學校                                   曾晞榣

鳳溪創新小學                                     程雅詩

華德學校                                         黃心彥

大角咀天主教小學                                 黃宇恆

聖公會靈愛小學                                   黃映臻

浸信宣道會呂明才小學                             黃清心

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學                 黃凱欣

拔萃男書院附屬小學                               楊喜喆

大埔舊墟公立學校(寶湖道)                       詹東尼

嘉諾撤聖瑪利學校                                 鄒思悅

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校           趙苑晴

柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校               劉  頴

深井天主教小學                                   蔡愷桐

聖公會聖提摩太小學                               蔡穎瑜

聖安當小學                                       衛明蓁

東華三院港九電器商聯會小學                       鄧詩虹

嘉諾撒聖心學校                                   黎詩瑜

景林天主教小學                                   戴澤司

光明學校                                         戴麗恩

嘉諾撒聖方濟各學校                               謝卓珈

馬頭涌官立小學(紅磡灣)                           羅  睿

聖公會靈愛小學                                   龐思晴

寶血會思源學校                                   蘇芷潁

嘉諾撒聖方濟各學校                               蘇凱婷

聖公會阮鄭夢芹銀禧小學                           蘇意嵐

優秀學生名單 (獲得港幣1,000元獎學金)

聖公會聖提摩太小學                 Rosario Chloe Baluyos

保良局陸慶濤小學                                 文嘉遙

基督教香港信義會信愛學校                         任竣陽

福建中學附屬學校                                 何㛓瑤

基督教香港信義會深信學校                         李焯彬

元朗寶覺小學                                     周  慧

和富慈善基金李宗德小學                           金子汶

育賢學校                                         胡佳源

軒尼詩道官立小學                                 徐希朗

天水圍天主教小學                                 翁曉信

佛教陳榮根紀念學校                               袁曉彤

興德學校                                         高清悠

九龍灣聖若翰天主教小學                           張紫雪

打鼓嶺嶺英公立學校                               張嘉穎

金錢村何東學校                                   張齡之

大埔舊墟公立學校                                 莊禮傑

真道書院                                         郭俊輝

保良局雨川小學                                   陳奕希

瑪利諾神父教會學校(小學部)                       麥子瀅

救世軍中原慈善基金學校                           彭鎧瑤

元朗商會小學                                     程栩怡

聖安當小學                                       楊雅心

大埔舊墟公立學校(寶湖道)                       楊綺霏

保良局志豪小學                                   鄧珞珩

東莞工商總會張煌偉小學                           鄭曉欣

天主教聖安德肋小學                               韓智光

保良局陳南昌夫人小學                             鄺紫敏

海霸街官立小學                                   譚海瑩

英皇書院同學會小學第二校                         譚梓聰

東華三院王余家潔紀念小學                         關毅盈

bottom of page