top of page

​2022 得獎名單

精英獎學金 (獲資助港幣10,000元正出席本港或海外青年論壇或國際比賽)

大埔舊墟公立學校(寶湖道)                        李浚賢

油蔴地天主教小學(海泓道)                        沈詩雯

浸信會沙田圍呂明才小學                            梁寶儀

傑出學生名單 (獲得港幣5,000元獎學金)

五旬節于良發小學                                  庄芷晴

景林天主教小學                                    何逸朗

馬鞍山聖若瑟小學                                  何曉彤

保良局何壽南小學                                  余穎翹

馬鞍山聖若瑟小學                                  吳宇蕎

香港普通話研習社科技創意小學                      宋熹曈

東華三院王余家潔紀念小學                          李玥彤

基督教宣道會宣基小學                              李哲仁

大埔舊墟公立學校(寶湖道)                        李浚賢

基督教香港信義會馬鞍山信義學校                    杜穎妤

油蔴地天主教小學(海泓道)                        沈詩雯

大埔浸信會公立學校                                冼家宇

培僑書院                                          卓  逸

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學                  卓嘉謙

英皇書院同學會小學第二校                          周希汛

景林天主教小學                                    胡馨予

東華三院王余家潔紀念小學                          唐煦妍

愛秩序灣官立小學                                  孫凡勻

大埔舊墟公立學校                                  翁嘉晴

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學                  馬詩澄

海壩街官立小學                                    張梓綝

大埔舊墟公立學校                                  張雅雪

東華三院姚達之紀念小學(元朗)                    張靖霖

樂善堂劉德學校                                    張膺焯

荃灣天主教小學                                    戚立言

浸信會沙田圍呂明才小學                            梁寶儀

香港仔聖伯多祿天主教小學                          郭悅銘

五旬節于良發小學                                  陳天行

香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校                      陳泳琳

伊利沙伯中學舊生會小學分校                        陳芷喬

香港學生輔助會小學                              陳建敏

華德學校                                        陳栩晴

中華基督教會元朗真光小學                        陳愉欣

上水惠州公立學校                                傅泰元

光明英來學校                                    彭以蕎

香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校                    彭卓雋

梨木樹天主教小學                                曾穎謙

胡素貞博士紀念學校                              曾瓊樂

五邑工商總會學校                                程智郎

保良局黃永樹小學                                黃子軒

華德學校                                        黃卓遙

浸信會沙田圍呂明才小學                          黃綺晴

順德聯誼總會何日東小學                          黃諾晞

英皇書院同學會小學第二校                        楊日昇

港澳信義會小學                                  葉俊成

九龍塘學校(小學部)                            廖筱媛

香海正覺蓮社佛教黃藻森學校                      劉天兒

九龍塘學校(小學部)                            劉永康

啟基學校                                        劉匡祐

上水惠州公立學校                              歐陽樂祈

馬頭涌官立小學(紅磡灣)                        歐愷昕

青松侯寶垣小學                                  潘嘉慧

培僑書院                                        蔡凱琳

聖公會仁立小學                                  黎子弦

中華傳道會呂明才小學                            黎心瑤

荃灣天主教小學                                  黎星琳

愛秩序灣官立小學                                黎倩希

香港教育大學賽馬會小學                          盧念孜

馬頭涌官立小學(紅磡灣)                        蕭雯郗

聖方濟愛德小學                                  羅寶怡

優秀學生名單 (獲得港幣1,000元獎學金)

海壩街官立小學                                    王詠嘉

聖愛德華天主教小學                                何芍穎

佛教陳榮根紀念學校                                李坤昊

佛教陳榮根紀念學校                                林芷筠

中華基督教會基華小學(九龍塘)                    胡智朗

基督教香港信義會深信學校                          凌鈺珍

聖公會基福小學                                    梁晉瑋

聖公會靈愛小學                                    陳正言

仁濟醫院趙曾學韞小學                              陳玉明

聖愛德華天主教小學                                陳欣彤

中華基督教會元朗真光小學                          陳雅雨

仁濟醫院蔡衍濤小學                                陳嘉恒

五邑工商總會學校                                  黃棹榮

大埔舊墟公立學校(寶湖道)                        葉希晴

仁濟醫院蔡衍濤小學                             廖康翹

聖方濟愛德小學                                 趙希政

香港學生輔助會小學                             鄭煒樂

伊利沙伯中學舊生會小學分校                     賴卓藍

北角衞理小學                                   賴雋恩

九龍灣聖若翰天主教小學                         謝柏釗

胡素貞博士紀念學校                             鍾嵐謙

青松侯寶垣小學                                 鍾楨菲

港澳信義會小學                                 鍾歷航

救世軍田家炳學校                               羅祉萱

香港普通話研習社科技創意小學                   羅惠心

仁濟醫院趙曾學韞小學                           羅躍林

* 所有得獎學生信件將會以電郵及傳真形式發送至所屬學校。

bottom of page